Wyklad "Nazwac rzeczy i pojecia, wspólne wyzwanie", prof. Irena Lipowicz

  • 77 views

  • 0 favorites

Medienaktionen
  • avatar of user <p>UB</p>
 <p>KDS</p>

    UB

    KDS

  • 36 Medien
  • hochgeladen 28. Januar 2022

ympozjum „Jezyk sasiada", wyklad inauguracyjny pierwszego sympozjum w serii „Bartoszewski Promemoria".

Prof. Irena Lipowicz (Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie) mówi o koniecznosci znalezienia wspólnego jezyka miedzy fachowcami i laikami. Rozwaza jezyk jako system wczesnego ostrzegania przed radykalnymi spolecznymi i politycznymi zmianami.

Sympozjum zostalo zorganizowane przez Fundacje im. Karla Dedeciusa we wspólpracy z Uniwersytetem im. Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie, Europejskim Centrum Ekumenicznym i ArLe we Frankfurcie nad Odra oraz z Viadrina Center B/orders in Motion i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce.

Wydarzenie online, 04.11.2021

[witryna nie obsluguje polskich znakow specjalnych]

Tags:

Mehr Medien in "Universitätsbibliothek"